Vale

Vale

 

Herder’i Bibelexikon

 

Vale oli sagedane (Ij 31:5; Ps 116:11 „Ma ütlesin oma kohmetuses: „Kõik inimesed on valelikud!“) ja kardetud (Ps 31:19 ; 35:19 ). Sagedasen on sellised väljendused nagu „vale vaim“ (1 Kn 22:22 – Jumal annab sellele volituse valeprohvetite suu läbi tegutseda), vale unenäod  (Jr 23:32 – Jumal on nende vastu), pettuseasi (2 Mo 23:7 – sellest tuleb eemale hoida), vale tunnistus (2 Mo 20:16; Õp 12:17), vale keel ja petis suu (Ps 109:2), valesulg (Jr 8:8 – see võib olla kirjatundjatel),  valelikud inimesed ( Ps 26:4 – kellega õige pole istunud).

Mõisteliselt väljendab vale VT-s vähem mõtlemise ja kõnelemise väärust, rohkem on see sisu puudumine - „eimiski“ (šaw’e: Ij 35:13) ja seepärast „eksitatus“ (Am 2:4).

Olemasolev on Jumal (Jr 16:21; ta ei ole inimeste enda poolt valmistatud (Jr 16:19j, ta ei valeta  (Ps 89:36). Tema jaoks on vale „hirmus“ (Õp 12:22). Sellepärast keelab tema seadus valetamise (2 Mo 20:16; 5 Mo 19:11).

Õigete jaoks on vale „häbiplekk“ (Srk 20:24) ja hinge surm. Jumalast ärataganenud on „üleastumise lapsed, vale sigistus“ (Js 57:4).

 

Uues Testamendis nimetatakse saatanat „vale isaks“ (Jh 8:44).

Kristuses maksab „Jah, jah, või Ei, ei“ (Mt 5:37). „Sellepärast jätke maha vale ja rääkige tõtt igaüks oma ligimesega, sest me oleme üksteise liikmed!“ Ef 4:25

 

Evangelisches Lexikon für Theologie und Gemeinde

 

Probleemid:

-         Piibel eitab kindlalt valetamist.

-         Tõsiasi on aga, et patriarhid ja mitmed Piibli tegelased ilma kriitikata valetavad. (Lähemal vaatlusel selgub, et motiiviks on „elu kaistmine“ , õnnistuse saavutamine (Jakob oma isa Iisaki juures). Kõrgema eesmärgi saavutamiseks osutatakse üles kavalust, mis on valele väga lähedal või otseselt vale. – Siit ka nn. „hädavale“ (M. Luhter)teema. Siin sallitakse nn. „ligimest või inimest ennast kaitsvat valet“ , kuid mõistetakse hukka ligimest kahjustav vale ja ülekohus.

-         Ligimese elu huvides peab „valetaja“ olema valmis süüd kandma. Tegemist on erinevate vastutuste konfliktiga.

Viimased uudised

22. jaanuar Postbabüloonne maastik
26. detsember Oodatud ja kardetud jõuluaeg
23. detsember Oodatud ja kardetud jõulud...